Match Report
Marlborough College Mixed - U18 vs  Bryanston School
On: Thursday, 10 Nov 2022
Venue: Away

Ilya 2-0; Freddie 2-0; Hamish 0-2; Henry 2-1; Teddy 2-1